Usluge

Izrada i održavanje Web sajta

Grafički dizajn

Internet marketing

Održavanje računara

S2 Dizajn
Naše usluge

Izrada Web sajta

Ukoliko ne posedujete Web sajt, naš kreativni tim će izraditi sajt za Vašu kompaniju. Na osnovu Vaših zahteva, kreiraćemo Web prezentaciju prema Vašim zamislima i koji odgovara Vašim potrebama.

Naši Web sajtovi izrađeni su u skladu sa najnovijim Web trendovima i u potpunosti su prilagođeni za pregled na različitim uređajima - računarima, tablet računarima i telefonima.

Održavanje Web sajta

Pod održavanjem Web sajta podrazumeva se dodavanje novog ili izmena postojećeg sadržaja na Web sajtu, kreiranje rezernih kopija sajta... Održavanjem se omogućuje pružanje svežih informacija posetiocima Vašeg sajta.

Redizajn Web sajta

Ukoliko imate Web sajt kojim niste zadovoljni ili sajt koji nije u skladu sa savremenim trendovima, naš tim može izvršiti redizajn vašeg sajta. Tačnije, napravićemo potpuno novi, lepši i funkcionalniji sajt pri čemu će sadržaj sa Vašeg starog sajta ostati nepromenjen ili izmenjen u skaldu sa Vašim željama i potrebama.

Grafički dizajn

Za Vašu firmu možemo kreirati logotip, vizit kartu, klasične i onlajn kataloge, postere, banere, flajere...

Internet marketing

Ukoliko želite da putem Interneta promovišete Vašu firmu, proizvode ili usluge, u tome Vam možemo pomoći putem mnogobrojnih metoda koje uključuju promociju firme putem specijalizovanih Internet portala, osmišljavanjem i vođenjem kampanje Vaše firme putem društvenih mreža...

Održavanje računara

Da bi nesmetano funkcionisao, račuar je neophodno redovno održavati. Neredovno održavanje računara može dovesti i do gubitka važnih podataka koje čuvate u račanuru.
Pod održavanjem se podrazumeva ažuriranje programa, čišćenje “junk” fajlova, uklanjanje zlonamernih programa i virusa...

Ukoliko se računar ne održava pravilno, može se javiti potreba za reinstalacijom kompletnog operativnog sistema.
Naš stručni tim Vam može rešiti sve probleme vezane za softver računara - od reinstalacije operativnog sistema i korisničkih programa, do čišćenja računara od zlonamernih programa.

Pogledajte naše radove

s2 logo siva

Izrada Web sajtova

Saša Petrović

Tel. 063/7772-748

Email: sasapetrovic25@gmail.com

 

Izrada Web sajtova